ZAJISTÍME ADEKVÁTNÍ SATISFAKCI

Advokátní kancelář - CIKR Praha Zdravotní právo

Zdravotnické právo jednou z oblastí, ve které nabízíme kvalifikované právní služby. Pomůžeme Vám domoci se náhrady škody na zdraví při pochybení poskytovatele zdravotních služeb, odškodnění pracovních úrazů či v případě nemoci z povolání. Zúčastníme se jednání s pojišťovnami a osobami za škodu odpovědnými.

Nabízíme komplexní právní služby
Specializujeme se na zdravotní právo
Váš osobní problém je i naším problémem

10+

LET ZKUŠENOSTÍ
O NÁS

Pokud jde o zdravotnické právo, jste tu správně

Jsme zavedená advokátní kancelář specializující se na zdravotnické právo. Již více než 10 let poskytujeme právní služby na nejvyšší úrovni bez ohledu na obtížnost případu. Věříme, že každý si zaslouží špičkového advokáta, a tím se ve své praxi i řídíme.

Zavolejte nám

+420 775 143 332

Advokátní kancelář - CIKR
ZAVOLEJTE NÁM

Rozumíme tomu, že v případě, že Vám vznikla škoda pochybením jiné osoby, nastává pro Vás složitá situace. Naše advokátní kancelář CIKR Vám pomůže získat náhradu škody, která Vám byla způsobena. Poskytneme Vám podporu při vymáhání náhrady škody či újmy, budeme Vám asistovat jak v případě mimosoudního řešení sporu, tak v případě nutnosti soudního řízení.

Můžete si být jisti, že splníme Vaše požadavky na kvalitu a rychlost našich právních služeb. Naši advokáti neustále sledují vývoj judikatury vyšších soudů, proto se můžete spolehnout, že naše právní služby respektují nejnovější aktuality v oblasti zdravotnického práva.

Naše služby poskytujeme nejvíce v těchto oblastech:

NAŠE SLUŽBY

Specializujeme se na zdravotnické právo

Náš tým profesionálů, který se specializuje na oblast zdravotnického práva, pro Vás vše připraví a pomůže Vám vyřídit všechny záležitosti související s uplatněním Vašich nároků.

Odškodnění nemajetkové újmy na zdraví

Dotčené osobě při zásahu do nedotknutelnosti její osoby vznikají tři nároky při ublížení na zdraví, a to bolestné ztížení společenského uplatnění a další nemajetkové újmy. Odčiněn by měl být jakýkoli negativní dopad do sféry poškozeného, který byl způsoben ublížením na zdraví. Typicky se jedná o omezení v běžném způsobu života po dobu trvání následků ublížení na zdraví a léčby, zmaření životních či společenských událostí, komplikace a snížení kvality života poškozeného po dobu trvání následků ublížení na zdraví a léčby,
jakož i duševní útrapy související s ublížením na zdraví a jeho následky.

Pochybení poskytovatele zdravotních služeb

Pokud Vám vznikla újma na zdraví v souvislosti s nesprávným, neodborným či nedbalým postupem poskytovatele zdravotních služeb, máte nárok žádat náhradu způsobené škody. Jedná se o složitou problematiku, přičemž dokazování u soudu probíhá formou znaleckých posudků odborníků v lékařských oborech, kteří posuzují, zda došlo k pochybení lékaře ve vztahu k poškozenému pacientovi.

Ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění vzniká poškozenému v případě dočasných či trvalých následků úrazu. Poškozený má v těchto případech nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Týká se to především nemožnosti nebo omezení účasti na společenském životě, při výkonu povolání nebo také invalidity. Výše odškodného se určuje na základě lékařských zpráv a posuzuje se podle zásahu do způsobu života před úrazem, přičemž soud zvažuje jeho výši u každého případu individuálně.

POSTUP NAŠÍ SPOLUPRÁCE

Jak to funguje

Naše advokátní kancelář za Vás ve zdravotně složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je možné uplatnit.

0 +
Realizovaných případů
0
Právníků v našem týmu
0 K+
Zpracovaných dokumentů
0 +
Let zkušeností

V trestním řízení zastupujeme poškozené, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví. V těchto případech s poškozenými sepíšeme trestní oznámení, uplatníme náhradu škody v
trestním řízení, zastoupíme poškozené u soudu a jsme přítomni vyšetřování, ve kterém se objasňují skutečnosti podstatné, aby práva poškozeného mohla být uplatněna a o jejich
nároku bylo řádně rozhodnuto.

Ztížení společenského uplatnění vzniká poškozenému v případě dočasných či trvalých
následků úrazu. Poškozený má v těchto případech nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V praxi se odškodnění důsledků úrazu zajišťuje zhruba rok od doby, kdy k úrazu došlo. Týká se to především nemožnosti nebo omezení účasti na společenském životě, při výkonu povolání nebo také invalidity. Výše odškodného se určuje na základě lékařských zpráv a posuzuje se podle zásahu do způsobu života před úrazem. Soud při určování jeho výše přihlíží k individuálnímu případu, doporučujeme proto obrátit se na zkušeného advokáta, který Vám doporučí kroky, kterými bude úspěšně dosaženo nejvyššího odškodnění.

Vznikla – li Vám újma na zdraví v souvislosti s pochybením lékaře, tedy s nesprávným, neodborným či nedbalým lékařským postupem, jste oprávněni požadovat plnou náhradu této újmy. Dokazování u soudu probíhá formou znaleckých posudků odborníků v lékařských oborech, kterými je posuzováno pochybení či nepochybení lékař. Je důležité oslovit advokáta znalého této oblasti, který věc posoudí, zhodnotí, zda je vhodná k soudnímu vymáhání a následně Vás provede celým soudním procesem.

Znalecký posudek je nutný k uplatnění nároku například na ztížení společenského uplatnění či bolestného. Výši náhrady škody stanovuje specializovaný znalec ve znaleckém posudku, přičemž tak činí na základě zdravotnické dokumentace. Znalec dle své odbornosti posoudí zdravotní stav poškozeného, přičemž újmu na zdraví ohodnotí určitým počtem bodů. Naše advokátní kancelář Vám pomůže s hledání a výběrem příslušného znalce a pomůže Vám získat znalecký posudek, který bude následně sloužit jako podklad pro další řízení při uplatňování daných nároků.

Bylo nějakým způsobem zasaženo do Vašich osobnostních práv, kterými jsou např. právo na osobní svobodu, tělesnou integritu, soukromí a rodinný život, ochranu cti, důstojnosti, jména či autorství? V tom případě Vás budeme zastupovat v případném soudním řízení, vypracujeme pro Vás žalobu na ochranu osobnosti a budeme pro Vás vyžadovat přiměřenou satisfakci, ať už ve formě omluvy či náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Provozovatelům zdravotních služeb nabízíme komplexní právní služby ve sporech, které jsou proti nim vedeny tak, aby byli sporem co nejméně zasaženi. Jde zde hlavně o spory se zdravotními pojišťovnami o úhradách za poskytnutou zdravotní péči, o náhradu škody při
ublížení na zdraví a řešíme i stížnosti pacientů na zdravotní péči, která jim byla poskytnuta.

REFERENCE

Co o nás říkají naši klienti

Díky dlouhodobé praxi máme nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha odvětví. Přečtěte si reference našich spokojených klientů.

Ondřej PazourekOndřej Pazourek
10:36 07 Nov 22
I have been with CIKR for a long time and I am satisfied. Professional approach to client satisfaction.
Eva ČihovskáEva Čihovská
15:47 25 Oct 22
An excellent law firm that I have used for many years. 100% satisfaction. I recommend!!!!!
Jan SvobodaJan Svoboda
12:18 17 Oct 22
I have been working with AK CIKR since 2018, they represented me in a total of 4 civil disputes and successfully. In total, they helped me recover 600,000 CZK and turned everything they found into gold. At the same time, I also used AK CIKR in rediscovered real estate in re-inheritance proceedings and in the preparation of lease agreements, where I can only state reliably paying tenants. Verified attorneys with a good track record. What makes no sense to sue - they don't sue. Reasonable price for legal services in proportion to achievements. I recommend it after a bad experience with my ex-lawyer.CIKR is interested in the economic success of the client.Jan Svoboda
Tomáš HoráčekTomáš Horáček
20:53 24 Mar 22
Musím se podělit o skvělou zkušenost při zastupování u dědického řízení, kdy za mě advokát dokázal dohodnout dedickou dohodu a projít v rychlosti dedickym řízením bez prutah a na jednu návštěvu. Nelituji peněz vynaložených na zastupování, protože jsem dostal přesně co jsem chtěl. Doporučuji.
Byla jsem moc spokojená nejen s odbornou kvalitou služeb, ale i s ochotným a lidským přístupem a rychlostí jednání. Děkuji.
Bidrman LUBOŠBidrman LUBOŠ
06:00 17 Dec 20
Kvalitní advokátní kancelář. Pomohli mi vyřešit několik případů a jsem velmi spokojen. Mohu plně doporučit služby této a. kanceláře, odborníci na různé druhy práva.
Fernando RebeloFernando Rebelo
09:28 18 Jun 20
CiIKR helped me with the refund of a faulty equipment that the vendor would not recognize that was still under warranty. The CIKR's staff was fluent in English and helped me in every step along the way. Everything was very professional.
Kat. R.Kat. R.
21:43 12 Jan 20
Naprosto profesionální a především lidský přístup. Forma, kterou mi bylo vše vysvětleno byla srozumitelná a nezatížena právnickou terminologií. Jen jsem začala vysvětlovat svůj problém a pan advokát už věděl, co následovalo dál a hlavně bylo nabídnuto řešení mého problému. Svědčí to o bohatých zkušenostech v oblasti práva. Mohu jen doporučit.
Jitka RubesovaJitka Rubesova
11:56 09 Jan 20
Advokátní kancelář CIKR mne zastupovala v právní věci obchodního charakteru. Již na první schůzce jsem dostala potřebné informace a pak vše proběhlo tak, jak mi advokát řekl. Byla jsem maximálně spokojena, oceňuji zejména osobní přístup a odborné kvality.
Jitka RubesovaJitka Rubesova
11:56 09 Jan 20
CIKR represented me in a legal matter of a commercial nature. At the first meeting I received the necessary information and then everything went as the lawyer told me. I was very satisfied, I especially appreciate personal approach and professional qualities.
js_loader